Maliyyə hesabatı2016


“Baku Steel Construction” ASC-nin 2016-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına illik hesabatı

ƏLАVƏ 3 - Mühasibat balansının forması (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması

ƏLАVƏ 4 - Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

ƏLАVƏ 5 - Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması

Auditor rəyi

Kapitalda deyishiklikler haqqında hesabat

Uçot siyasəti və izahlı qeydlər

Pul vesaitlerin hereketi haqqında hesabat

 


2015

“Baku Steel Construction” ASC-nin 2015-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına illik hesabatı

ƏLАVƏ 3 - Mühasibat balansının forması (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması

ƏLАVƏ 4 - Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

ƏLАVƏ 5 - Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması

 
 
 
Copyright 2012 BPT ASC