Maliyyə hesabatıMissiyamız
Bilik və təcrübəmizdən uğurla istifadə etməklə polad təməllər yaratmaq.

Vizyonumuz
Məhsul çeşidlərimizi genişləndirərək regionun ağır sənayesi gücünə çevrilmək.


Məqsədlərimiz
-
Baku Steel Construction” ASC Əsasən yüksək təzyiq altında işləyən neft maşın qayırma avadanlıqlarının və sənayenin digər sahələrində istifadə olunan texnoloji mexanizmlərinin tökmə hissələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.
- Aid olduğumuz sənaye sahəsində daim müştəri məmnuniyyətinin ən yüksək həddinə nail olmaq
- Qabaqcıl işəgötürən şirkət kimi ad qazanmaq

 
 
 
Copyright 2012 BPT ASC