Istehsal haqqında

Texnoloji əməliyyatlar şixtə hazırlığından və onun tərtib edilməsindən başlanır. Sobaya verilən şixtə əridilərək yüksək temperaturda çalova tökülür. Çalovda “sakitləşdirilən” maye metal tərkibi tənzimlənmiş vəziyyətdə fasiləsiz tökmə maşınına verilir. Burada maye polad üçgözlü aralıq çalov vasitəsilə kristallaşdırıcı axarlarda en kəsiyi kvadrat olan pəstahlara çevrilir. 
 
 
 
Copyright 2012 BPT ASC